Zamykanie bramy.

Chcemy prosić Państwa o zwrócenie uwagi, czy po otwarciu i przejechaniu brama główna zamknęła się. Czasami niestety ale dwukrotne kliknięcie na pilota lub wybraniu numeru bramy powoduje iż otrzymuje ona komendę – otwórz i stój. Brama po przejechaniu pozostaje zatem otwarta dla osób z zewnątrz lub zwierząt np. dzików których w Janowie nie brakuje.  Zwróćmy zatem na ten fakt uwagę dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.  Zarząd ROD Camping  

Praca weekendowa Zarządu- X spotkanie z Komisją Przetargową.

Ostatnia sobota była już kolejną z rzędu pracującą sobotą dla Zarządu. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się po raz X z Komisją Przetargową, a następnie omawialiśmy bieżące sprawy działkowe, przygotowując także rozliczenia czerwcowe które niebawem będziemy rozsyłać.  Otrzymaliśmy pismo z Wód Polskich z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań, a związanych ze złożonym przez nas operatem wodno prawnym.  Ten temat będzie wymagać będzie poświęcenia mu znacznie większej ilości czasu, w tym także pomocy firmy które realizowała nam operat.  Zarząd w sobotę kończył prace po godzinie 15.00.  Zarząd ROD Camping  

Podsumowanie Walnego Zebrania – 13 maja 2023r.

Tym razem spotkanie podsumowujące ostatni rok pracy Zarządu miało miejsce w miesiącu maju. W spotkaniu uczestniczyła przedstawiciel Okręgowego Zarządu. Przyjęte zostały uchwały inwestycyjne dotyczące: połączenia pomieszczeń biura wraz z wyposażeniem je w grzejniki dając możliwość pracy poza sezonem w okresie jesienno-wiosennym, umocnienia nadbrzeża naszego kąpieliska oraz jeżeli będzie to spełniało techniczne możliwości zainstalowanie Internetu na świetlicy i w biurze Zarządu. Przyjęta została również zdecydowanie większością głosów uchwała o zwiększeniu świadczeń pieniężnych i nagród. Jednakże głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie planu działania dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej technicznym podłączeniem do altan, opisem inwestycji  z podaniem terminów i  informacją o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas trwania budowy.  Ponadto powołana została do składu Zarządu Pani Anna Brudkowska-Lau w funkcji Sekretarza. Chcielibyśmy wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie podziękować w tym za poparcie przedłożonych uchwał i kolejnych działań Zarządu. Prezes Zarządu Jacek Głazik

Walne Zebranie- kwestie formalne.

Pragniemy przypomnieć, iż w kwestii  formalnego uczestnictwa na Walnym Zebraniu zgodnie z § 14 ust. 2 statutu PZD prawa członkowskie wykonywane są osobiście. W związku z tym każdy członek Związku powinien samodzielnie  brać udział w Walnym Zebraniu. Niedopuszczalne jest zatem ustanowienie do tej czynności pełnomocnika, nawet, jeżeli jest to członek rodziny. Ponadto w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni PZD, którym przysługuje prawo do działki w danym ROD oraz ewentualnie zaproszeni goście – o ile jest to uzasadnione porządkiem obrad np. przedstawiciele straży miejskiej lub policji. Zarząd ROD Camping

Bardzo pracowity weekend.

Praca Zarządu rozpoczęła się w sobotę w świetlicy o 10.00 VIII spotkaniem z Komisją Przetargową. Następnie przedłożyliśmy dokumenty finansowe Komisji Rewizyjnej odpowiadając również na pytania. Opuszczaliśmy świetlicę o godzinie 19.00 jednak nie był to koniec pracy dla członków Zarządu, każdy  indywidualnie musiał wykonać jeszcze prace przypisane do funkcji. Następnego dnia czyli w niedzielę pracę rozpoczęliśmy o 10.30 zaczynając również z Komisją Przetargową – tj. IX spotkanie, następnie Zarząd dalej pracował nad dokumentacją i całym przygotowaniem Walnego Zebrania. Kończyliśmy około godziny 14.00. Prace przygotowawcze trwać będą przez cały najbliższy tydzień.  Zarząd ROD Camping