Z Janowa do Minikowa – zaproszenie na wspólny wyjazd.

ZARZĄD ROD „CAMPING” BYDGOSZCZ organizuje w dniu 11. 05. 2019r. (sobota) wyjazd autokarem na targi rolniczo – ogrodnicze
„LATO NA WSI – ŚWIĘTO SMAKU I TRADYCJI” w MINIKOWIE.
WYJAZD Z JANOWA – godz. 8.50 
POWRÓT DO JANOWA – ok. godz.14.00.
KOSZT PRZEJAZDU UCZESTNIKA – 2 zł.
Wszystkich chętnych do udziału prosimy o zdeklarowanie się poprzez wpłatę należnej kwoty P. Helence Gabrych (sklep) do 04. 05. 2019 r. Możliwość zapisu telefonicznie do 04. 05. 2019 r. – tel. 880 318 090 (skarbnik ROD).
Wyjazd uzależniony od zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych. ZAPRASZAMY!
Czytaj dalej

Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

19-wz_01Przy tradycyjnie niskiej frekwencji – na ponad 150 uprawnionych – obecnych było… 36 osób (DLACZEGO?!) – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęło stosowne uchwały na nową kadencję i najbliższy rok. Wkrótce zamieścimy na stronie dokumenty Zebrania. Zarządem ROD „Camping” (w tej kadencji w składzie 5 – osobowym) kierować będzie nadal Pani Barbara Szewczyk. Pełen skład władz Ogrodu: ZARZĄD               ⇒ZOBACZ ZDJĘCIA z zebrania.

Radosnych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy  a w Lany Poniedziałek – ozdrowieńczego dyngusa najlepszą wodą z naszego Ogrodu! życzy ZARZĄD ROD „CAMPING”

Zarząd obradował – w lutym i w marcu

W zakładce ZARZĄD ⇒ Zebrania Zarządu można zapoznawać się na bieżąco z przedmiotem obrad (porządek zebrania) i ustaleniami, jakie są podejmowane przez Zarząd.
Z ostatnich doniesień dowiadujemy się m.in.:
1. Zaległości w opłatach uległy zmniejszeniu, obecnie z opłatami zalega 30 działkowców. Ogólna kwota zaległości wynosi 37 399 zł, w tym zaległość w opłatach trzeciej raty za kanalizację to kwota 30 547 zł. Przypominamy o konieczności terminowego wnoszenia opłat. Przy dokonywaniu przelewów część osób nie podaje numeru działki, a jest to konieczne dla prawidłowego rozliczenia kosztów. 
2. Otrzymaliśmy koncepcję kanalizacji sanitarnej dla ROD „Camping”. Wersja  koncepcji została umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY ⇒ KANALIZACJA. Projektant dokona uzgodnienia z użytkownikami działek lokalizacji studzienki rewizyjnej na działce.