Pani Prezes Barbara Szewczyk zrezygnowała…

OŚWIADCZENIE.
W dniu 30.04.2021 r. złożyłam rezygnację (z powodów rodzinnych i zdrowotnych) w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców z mandatu członka organu PZD, tj. z funkcji Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” z dniem 31.05.2021 r.
Od dnia 1.06.2021 r. funkcję Prezesa przejął Pan Andrzej Błażejewicz dotychczasowy Wiceprezes Zarządu.
Pozostali członkowie Zarządu nadal pełnią swoje funkcje.
Kontakt z Prezesem: telefon 604 552 257, e-mail: prezes.rod.camping@wp.pl

W tym roku odbędzie się Walne Zebranie członków ROD „Camping”. O terminie zebrania wszyscy członkowie Ogrodu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Barbara Szewczyk

Dbamy o żywopłoty! (dobry przykład)

Z REGULAMINU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO:
§ 34 [Alejki i drogi]
1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.
§ 52 [Żywopłoty]
…muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

17 kwietnia włączamy wodę!

NARESZCIE! Włączenie wody nastąpi 17 kwietnia br. o godz. 12.00
Do tego czasu prosimy sprawdzić instalacje wodociągowe w domkach. Należy zamknąć wszystkie zawory wody na działce!
Można to uczynić wcześniej. Nie trzeba koniecznie być na działce w tym dniu.

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Działkowcom składamy serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt z nadzieją na szybką poprawę naszej trudnej rzeczywistości.
Zarząd ROD „Camping”

 

Janowskie morsy pożegnały Marzannę

Po pracowitym zimowym sezonie, podczas którego powiększyła się grupa śmiałków zażywających mroźnych kąpieli, w pierwszy dzień wiosny, nadszedł czas pożegnania z Marzanną. Jak przystało na miłośników natury, morsy spaliły kukłę zamiast wysłać ją Brdą do morza… ⇒ ZOBACZ FOTO