Dzień Działkowca 2017

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Działkowca

w dniu 19 sierpnia 2017 r. o godz. 17-tej

w programie:

spotkanie z sąsiadami przy piwie kiełbaskach i grochówce

muzyka i tańce do godz. 23-ciej

zabawy i konkursy dla dzieci – już od godz. 16.30

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” Bydgoszcz – Janowo zaprasza na WALNE ZEBRANIE WYBORCZE, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota) w Świetlicy Ogrodu przy ul. Biwakowej 12.Początek obrad:    w  I terminie  godz.  10.30,    w  II terminie godz. 11.00. Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 7. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD i  Komisji Rewizyjnej ROD.
 8. Wybory członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Biblioteka

 Biblioteka

Gorąco zachęcamy do korzystania z biblioteki, która czynna będzie w świetlicy od 1 lipca do 15 września  2017 r.

 – wtorki od godz. 17-tej do 19-tej

- piątki od godz. 17-tej do 19-tej

 Jednocześnie prowadzimy zbiórkę książek w celu powiększenia księgozbioru.

Bibliotekę prowadzi pani Ania Mąkol, która jako członek Zarządu ROD Camping chętnie odpowie na pytania działkowców.

Zarząd Komisaryczny

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy na podstawie Uchwały nr 61/V/2017  z dnia 18.05.2017 powołuje Zarząd Komisaryczny ROD Camping- Janowo. Na podstawie w/w uchwały Zarząd ROD Camping-Janowo (Uchwała nr1/2017, z dnia 20.05.2017) ustala, że powołani członkowie Zarządu Komisarycznego będą pełnić następujące funkcje:

 1. Prezes: Barbara Szewczyk
 2. Zastępca Prezesa: Kazimierz Szymanski
 3. Sekretarz: Anna Trybuszewska
 4. Skarbnik: Mirosław Korzeniowski
 5. Członek: Kazimierz Porożyński

Jednocześnie Zarząd ROD Camping-Janowo podejmuje Uchwałę nr 2/2017 w dniu 20.05.2017 w sprawie dokooptowania członków do Zarządu Komisarycznego:

 1. Członek: Anna Mąkol
 2. Członek: Andrzej Błażejewicz