Hydrofornia- przecieki na zbiornikach.

W dniu wczorajszy została usunięta awaria przeciekających dwóch zbiorników polegająca na ich uszczelnieniu i zaspawaniu. To pierwsza awaria w tym roku, niestety ale z pewnością nie ostatnia. Hydrofornia jest zespołem pomp, zbiorników ciśnieniowych, odżelaziaczy dzięki któremu doprowadzana jest woda do naszych altan. Pracuje już ona ponad 50-siąt lat i jest już systemem mocno wyeksploatowanym, który będzie wymagać z pewnością coraz to większej ilości napraw. Dlatego też już dziś powinniśmy myśleć i ująć modernizację w długoletnich planach, zaraz po zakończeniu prac kanalizacyjnych. Podsumowanie: czas naprawy 6 godzin, koszt usługi spawalniczej wraz z kosztem obsługi hydroforni i sprawdzenia szczelności wyniósł: 480zł brutto. Prezes Zarządu Jacek Głazik

Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź WFOŚiGW w Toruniu.

Na nasze drugie wysłane pismo odpowiedział Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Pan Ireneusz Stachowiak. W odpowiedzi kreśli nam możliwość uzyskania pożyczki na wartość inwestycji z możliwością częściowego jej umorzenia, wskazując jednakże iż warunkiem jej otrzymania jest: 1) posiadanie zdolności prawnej 2) przedłożenie stosownego zabezpieczenia w przypadku ewentualnych naszych problemów z jej spłatą. Niestety, ale ogród nie spełnia żadnych z obu postawionych warunków. Ponadto informuje nas, iż sytuacja finansowa Funduszu uniemożliwia udzielenia nam dotacji. Zachęcam do przeczytania całego pisma Pana Prezesa. Wszystkie pisma dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej znajdziecie w zakładce Dokumenty – Kanalizacja.
Prezes Zarządu – Jacek Głazik

Morsy Janowskie- terminarz spotkań.

Kochani 🙂 Wszystkiego najlepszego przesyłamy Wam w nowym 2022r. Jak zwykle serdecznie zapraszamy na wspólne spotkania Morsów Janowskich i nie tylko. Spotkania przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i muzyką. Poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych spotkań:
8 stycznia 12.30- sobota – Janowo
14-16 stycznia – morsowanie wyjazdowe w Jastrzębiej Górze
22 stycznia 12.30- sobota- Janowo
29 stycznia 12.30- sobota- Janowo
Wszystkich serdecznie zapraszamy 🙂

Podsumowanie działań Zarządu.

Chciałbym w bardzo dużym skrócie podsumować ostatnie sześć miesięcy pracy Zarządu, i tak:
1) Wprowadzona została generalna zasada płatności online, czyli dokonywanie płatności poprzez system bankowy, dający pełną przejrzystość i transparentność wszystkich operacji. Nie dokonujemy wypłat gotówki celem zapłaty za usługi i materiały, co oszczędza czas i zbędną biurokrację. Wyjątkiem jest płatność wynagrodzenia Pana Gospodarza.
2) Wprowadzona została zasada, iż wszelkie wydatki muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Prezesa i na warunkach wcześniej uzgodnionych. Zatem brak zgody lub dokonanie zakupów przekraczających ustalenia skutkuje brakiem płatności.
3) Wprowadziliśmy i konsekwentnie będziemy realizować zasadę całorocznej przejezdności ścieżek ogrodowych- nie będziemy już dzwonić, wysyłać pism czy sms-ów przypominających o konieczności przycinania żywopłotów, tui, drzew itd. Jest to obowiązkiem każdego z nas.
4) Wprowadziliśmy zasadę aktywnego komunikowania działań i prac Zarządu poprzez zamieszczanie treści na stronie internetowej ogrodu, tablicy, potykaczu który służy do komunikowania wydarzeń weekendowych, a także rozsyłany na skrzynki mailing informujący o wpisach na stronie. Przypomnę wcześniej wypowiedziane słowa „Strona internetowa jest głównym źródłem informacji”.
5) Bardzo duży nacisk Zarząd położył na intensywne działania mające na celu pozyskanie środków na budowę kanalizacji ogrodowej wysyłając szereg pism do: Wody Polskie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, PZD w Warszawie. Te działania są i będą w nadchodzącym roku dla Zarządu absolutnym priorytetem. Wysłane pisma i całą korespondencje znajdziecie na stronie w zakładce Kanalizacja.
6) Wprowadziliśmy zasadę terminowości wpłat ogrodowych, która wynika z obowiązujących nas przepisów. Naliczanie odsetek ustawowych jest obowiązkiem Zarządu wynikającym wprost z paragrafu 150 ustęp 1 Statutu ROD. Pragnę przypomnieć, iż wpłaty na kanalizację są opłatami ogrodowymi. Daliśmy wszystkim dwumiesięczny czas na uregulowania wszelkich zaległości przed wejście w życie tych zasad.
7) I chyba najważniejsza rzecz, a mianowicie zrealizowaliśmy dwie tak bardzo ważne i oczekiwane inwestycje podjęte głosami Walnego Zebrania- ogrodzenie i główna brama wjazdowa wraz z automatyką. Mimo niedużego budżetu, bardzo niesprzyjających okoliczności ekonomicznych związanymi z drożejącymi materiałami budowlanymi, kosztami transportu, trudnościami z pozyskaniem firm wykonawczych, zrealizowaliśmy nasze cele dzięki zaangażowaniu Zarządu i osób nas wspierających.
O wszystkich działaniach, tych bliższych i dalszych planach będziemy na bieżąco informować.
Wszystkiego dobrego na nadchodzący 2022r.
Jacek Głazik
Prezes Zarządu ROD Camping

Życzenia Świąteczne.

Zdrowych i spokojnych Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze, radości, zdrowia i nowej energii na cały nadchodzący Nowy 2022r. życzą : Joanna Perzan, Jacek Głazik, Anna Trybuszewska- Poziemska, Andrzej Błażejewicz, Kazimierz Szymański, Anna Mąkol.