Zachowanie przejezdności ścieżek ogrodowych- od 01.04.2022r

W związku z obowiązkiem Zarządu zachowania drożności i przejezdności ścieżek ogrodowych (34 pkt.1 Regulaminu), a także obowiązkiem użytkowników działek związanym z nie przerastaniem roślinności poza granicę działki (52 pkt.3 Regulaminu) Zarząd wprowadza od 1 kwietnia 2022r. następującą zasadę:
Po uzyskaniu zgłoszenia o braku możliwości przejazdu obok działki której roślinność wyrasta poza linię płotu – Zarząd automatycznie zleci firmie zewnętrznej wykonanie prac mających na celu niezwłoczne przywrócenie drożności przejazdu, kosztami wycinki obciążając użytkownika działki.
Zarząd tym samym:
nie będzie dzwonił do użytkowników działek,
nie będzie wysyłał sms-ów w tym przypominających,
nie będzie wysyłał pism proszących o przycięcie tui, drzew, czy też żywopłotów. Obowiązuje zasada – pełna i całoroczna drożność ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym Zarząd przyjął Uchwałę Nr 46/2021.
Zarząd ROD Camping

Ogrodzenie – dotarł transport.

W dniu dzisiejszym dotarł do nas transport zamówionego i opłaconego ogrodzenia wraz z całym osprzętem.
Dziękujemy wszystkim którzy pomogli i poświęcili swój czas przy rozładunku i układaniu wszystkich elementów ogrodzenia.
Budowa ogrodzenia rozpocznie się 5 października 2021r.

Jacek Głazik
Prezes Zarządu ROD Camping

Budowa ogrodzenia- koszty, termin rozpoczęcia prac.

Pragniemy poinformować, iż dokonaliśmy wyboru firmy która realizować będzie budowę ogrodzenia wokół terenu śmietników. Wysłaliśmy zapytania ofertowe do firm realizujących całościowo tego tupu projekty, czyli zakup materiałów wraz z robocizną. Przedłożone ceny niestety znacząco przewyższały uchwalony na Walnym Zebraniu budżet, w związku z tym Zarząd podjął decyzję o mieszanym sposobie realizacji inwestycji tzn. zakup materiałów do budowy dokonaliśmy sami, a zleciliśmy firmie jedynie wykonanie prace budowlanych. Ten model pozwolił nam uzyskać najtańszą formę realizacji i jednocześnie idealnie zmieścić się w cenie. Podeszliśmy do zadania kompleksowo, chcąc w tych kosztach kupić słupy do zamocowania oświetlenia i kamer oraz tablic informacyjnych. Ten cel również udało się zrealizować.
Dzięki podjętym negocjacjom cenowym uzyskaliśmy:
– bramy o wysokości 1,70 a nie 1,50,
– w cenie dodatkowo cztery słupy 7 metrowe pod instalacje lamp i kamery i 6 słupków do zamocowania tablic,
– doradztwo techniczne i namiary na polskich sprawdzonych producentów ogrodzeń,
– 72 miesiące gwarancji na wykonany montaż i 84 miesiące na serwis i smarowanie,
– niwelacje terenu – wyrównanie,
– beton b25.
Koszt zakupu materiałów to : 18.155,32zł
Koszt prac budowlanych to : 6.900zł
Łącznie całkowity koszt budowy ogrodzenia wyniósł : 25.055,32zł brutto
Budowa ogrodzenia rozpocznie się 5 października 2021r.
Wszelkie materiały związane z realizacją inwestycji, w tym korespondencja z firmami, umowa są do wglądu w biurze Zarządu.

Zarząd ROD Camping