Walne zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze – 23 marca 2024r.

W dniu wczorajszym Zarząd pojął uchwałę o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego- Wyborczego. Jednym z punktów obrad będzie wybór członków do nowego Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej. Odbędzie się ono w świetlicy ogrodu 23 marca – sobota w pierwszym terminie o godz. 9.30 i drugim o godz. 10.00. O zebraniu poinformujemy jeszcze wszystkich drogą mailową, a działkowców którzy adresu elektronicznego nie posiadają pisemnie za pośrednictwem poczty. Postaramy się przesłać Państwu z wyprzedzeniem propozycje uchwał jakie będziemy chcieli omówić i poddać pod głosowanie.  Mamy nadzieję, że informacja ta podana ze znacznym wyprzedzenie przyczyni się do dużej  frekwencji na naszym spotkaniu. Zarząd ROD Camping 

Podpisanie umowy z MWiK w Bydgoszczy.

Podpisaliśmy umowę z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy na odprowadzenie wód popłucznych z naszej hydroforni. Umowa ta jest wynikiem otrzymanej od Wód Polskich decyzji wodno-prawnej, która nakazuje nam odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej a nie jak do tej pory odprowadzania wód popłucznych  do rzeki Brdy. W związku z tym konieczny będzie zakup pompy zanurzeniowej wraz z wężem, co będzie wnioskiem inwestycyjnym na najbliższym Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy. Zarząd ROD Camping

Pożegnanie Ś.p. Bogumiła Lukowska.

Chwilę temu otrzymaliśmy smutną informację o śmierci  Ś.p.  Bogumiły Lukowskiej  wieloletniego działkowca naszego ogrodu. Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę  tj. 10 lutego o godzinie 10.30 na cmentarzu parafialnym ul. Kossaka 72 w Bydgoszczy. Pragniemy złożyć na ręce rodziny wyrazy współczucia w imieniu Zarządu i całej naszej wspólnoty ogrodowej. Ś.p. Bogumiła Lukowska na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Życzenia Świąteczno- Noworoczne.

Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia spokoju, ciepła, zdrowia, udanych plonów w nadchodzącym sezonie, wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024r. życzą: Joanna Perzan, Anna Brudkowska- Lau, Andrzej Błażejewicz, Marcin Geppert oraz Jacek Głazik.