Sprawy bieżące

Uchwała nr 56/2016

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”

w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12

z dnia 05.10.2016 r.

                                                                                                                                                  Dot. zamknięcia wodociągu na okres zimowy w ROD „Camping”

Zarząd ROD „Camping” w Bydgoszczy postanawia:

1. Dnia 05.listopada 2016 r. o godz. 12 – tej zamknąć dopływ wody do wodociągu  ROD „Camping” na okres zimowy.

2.Upoważnia się Prezesa ROD do podjęcia decyzji o wcześniejszym  zamknięciu wodociągu w wypadku nagłego obniżenia temperatury.

3.Informuje się Działkowców o konieczności otwarcia zaworów  w celu opróżnienia instalacji z wody

 

 

 

UCHWAŁA  NR   29  / 2016

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Camping” w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12 z dnia 2.07.2016 r.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ogrodzie zarząd ROD postanawia wyposażyć furtkę przy bramie głównej w zamek zatrzaskowy.

Jednocześnie przypomina się o zamykaniu na klucz wszystkich bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu.


 

Apelujemy o rozsądne gospodarowanie wodą!

Pozostawianie bez nadzoru, sterowanych czasowo zraszaczy bądź otwartych węży, które podlewają działki ( również w czasie ulewy) prowadzi do nadmiernego zużycia wody. Pompy i urządzenia w hydroforni pracują bez przerwy i mogą ulec awarii a wówczas wszyscy nie będziemy mieli wody. 


 

Komisja ds. przestrzegania regulaminu ROD

po przeglądzie w dniu 1.07.2016r. wnioskuje o zaopatrzenie wszystkich działek w czytelną i widoczną numerację.

      Jednocześnie przypomina się o utrzymaniu w należytym stanie alejek położonych wzdłuż ogródków.

      Zgodnie z regulaminem ROD  rozdz. VII  działkowiec zobowiązany  jest:

  1. dbać o estetyczny wygląd działki
  2. nie zakłócać spokoju sąsiadom
  3. utrzymywać w czystości drogi i aleje

a/ na połowie ich szerokości gdy do nich przylegają działki po obu stronach

b/ na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony


 

Informacja o wysokości opłat za poszczególne działki w 2016 r.  została naliczona i wysłana do Działkowiczów 17 maja 2016 r                                                                    Opłatę ogrodową należy uiścić najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.                                Opłatę inwestycyjną na budowę kanalizacji do 30 listopada 2016 r.

Segregujmy odpady !!!                                                                                                         W tym roku za wywóz posegregowanych odpadów płacimy 53 zł od każdej działki.           W wypadku zauważenia i udowodnienia nam braku segregacji koszty wzrosną trzykrotnie czyli do 159 zł od działki.                                                                                            Segregujmy sami i zwracajmy uwagę gdy inni tego nie robią bo wszyscy poniesiemy niemałe koszty.                                                                                                                      Do kontenerów na odpady zielone wrzucajmy połamane i rozdrobnione gałęzie, trawę wysypujmy z worków.                                                                                                           Do kontenera na odpady wielkogabarytowe nie wolno wyrzucać gruzu i odpadów po remontach, na takie odpady indywidualnie należy zamówić kontener lub specjalny worek.                                                                                                                                   Nie zaśmiecajmy lasu ( np. przy drodze do świetlicy), skarpy nad Brdą i innych przyległych do ogrodu terenów.                                                                                Gospodarz zobowiązany jest do powiadamiania Zarządu o ww. sprawach.

 Biblioteka

Gorąco zachęcamy do korzystania z biblioteki, która czynna będzie w świetlicy od 1 lipca do 15 września  2016 r.

 – we wtorki od godz. 17-tej do 19-tej

- w piątki    od godz. 17-tej do 19-tej

 Jednocześnie prowadzimy zbiórkę książek w celu powiększenia księgozbioru.

Bibliotekę prowadzi pani Ania Mąkol

 

 

 

 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

An Easter nest in a flower-bed
Pełnych radosnej nadziei, rodzinnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitego dyngusa i radości z przyjścia kolejnej wiosny i możliwości korzystania z uroków naszego Ogrodu –
życzy prezes  z zarządem

Otwieramy wodę – 9 kwietnia 2016r.

Dnia 09 kwietnia 2016 roku godz. 11:00 otwieramy wodę w sieci wodociągowej Ogrodu.
Jeżeli warunki pogodowe będą niekorzystne, wówczas otwarcie wody nastąpi za tydzień,czyli 16 kwietnia. Taką decyzję podjął zarząd ROD na posiedzeniu w dniu 7 marca 2016 roku.
Prosimy o zamknięcie wszystkich zaworów wodociągowych na terenie swoich działek !

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mnie w sprawie płatności na 2016 rok informuję, że przy każdej okazji zalecam:
dokonywanie wpłat już teraz na poziomie roku 2015 w celu zachowania płynności finansowej Ogrodu np. tytułem przedpłat na energię elektryczną jaką Państwo zużyjecie na swojej działce w 2016 roku. Rozliczenie roku 2015 za energię elektryczną wszyscy działkowicze otrzymają na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, jakie jest planowane na 30 kwietnia 2016 roku.
Natomiast szczegółową informację dotyczącą wszystkich opłat,każdy działkowicz, jak co roku otrzyma na piśmie po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,o czym również wszyscy działkowicze zostaną powiadomieni.
PREZES ZARZĄDU ROD