Sprawy bieżące

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę 1/2017 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Wacława Beneckiego w związku ze zbyciem działki i ustaniem członkostwa w P.Z.D.
Uchwałami nr 2/2017 i 3/2017   K. R. dookoptowała do swego składu Panią Barbarę Szewczyk oraz wybrała ze swego grona na funkcje:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej             –        Anna Mąkol
Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej    –        Agnieszka Leszczyńska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej                        –        Barbara Szewczyk


Po informacji Skarbnika o zadłużeniu Działkowców w naszym Ogrodzie, Zarząd w dniu 11.01.2017r. podjął uchwałę 1/2017 o wysłaniu do dłużników wezwań do zapłaty.


W związku z rezygnacją pracy w Zarządzie ROD „Camping” Pana Piotra Chęcińskiego, w dniu 09.11.2016 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 58/2016 o kooptacji Pani Anny Trybuszewskiej.

Skład Zarządu ROD „Camping” od dnia 09.11.2016 r.: 

  • PREZES                         Danuta Kuźmicka
  • I VICE PREZES             Kazimierz Szymański
  • VICE PREZES               Irena Cywińska
  • SEKRETARZ                 Jacek Głazik
  • SKARBNIK                     Mirosław Korzeniowski
  • CZŁONEK ZARZĄDU   Kazimierz Porożyński
  • CZŁONEK ZARZĄDU   Anna Trybuszewska

Przypominamy, że 30 listopada 2016 r. minął termin wpłaty składki na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie naszego Ogrodu. Z wpłat na budowę kanalizacji w styczniu założymy lokaty bankowe.


Informuję, że Skarbnik dokonał rozliczeń za zużycie energii elektrycznej w 2016 r. Działkowicze, u których wystąpiła niedopłata wyższa niż 100,00 zł zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną bądź zwykłą z prośbą o uregulowanie należności.


Uchwała nr 56/2016

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping”

w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12

z dnia 05.10.2016 r.

                                                                                                                                                  Dot. zamknięcia wodociągu na okres zimowy w ROD „Camping”

Zarząd ROD „Camping” w Bydgoszczy postanawia:

1. Dnia 05.listopada 2016 r. o godz. 12 – tej zamknąć dopływ wody do wodociągu  ROD „Camping” na okres zimowy.

2.Upoważnia się Prezesa ROD do podjęcia decyzji o wcześniejszym  zamknięciu wodociągu w wypadku nagłego obniżenia temperatury.

3.Informuje się Działkowców o konieczności otwarcia zaworów  w celu opróżnienia instalacji z wody.


 


UCHWAŁA  NR   29  / 2016

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Camping” w Bydgoszczy ul. Biwakowa 12 z dnia 2.07.2016 r.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ogrodzie zarząd ROD postanawia wyposażyć furtkę przy bramie głównej w zamek zatrzaskowy.

Jednocześnie przypomina się o zamykaniu na klucz wszystkich bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu.


Apelujemy o rozsądne gospodarowanie wodą!

Pozostawianie bez nadzoru, sterowanych czasowo zraszaczy bądź otwartych węży, które podlewają działki ( również w czasie ulewy) prowadzi do nadmiernego zużycia wody. Pompy i urządzenia w hydroforni pracują bez przerwy i mogą ulec awarii a wówczas wszyscy nie będziemy mieli wody. 


 Komisja ds. przestrzegania regulaminu ROD

po przeglądzie w dniu 1.07.2016r. wnioskuje o zaopatrzenie wszystkich działek w czytelną i widoczną numerację.

      Jednocześnie przypomina się o utrzymaniu w należytym stanie alejek położonych wzdłuż ogródków.

      Zgodnie z regulaminem ROD  rozdz. VII  działkowiec zobowiązany  jest:

  1. dbać o estetyczny wygląd działki
  2. nie zakłócać spokoju sąsiadom
  3. utrzymywać w czystości drogi i aleje

a/ na połowie ich szerokości gdy do nich przylegają działki po obu stronach

b/ na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony


Informacja o wysokości opłat za poszczególne działki w 2016 r.  została naliczona i wysłana do Działkowiczów 17 maja 2016 r                                                                    Opłatę ogrodową należy uiścić najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.                                Opłatę inwestycyjną na budowę kanalizacji do 30 listopada 2016 r.

Segregujmy odpady !!!                                                                                                         W tym roku za wywóz posegregowanych odpadów płacimy 53 zł od każdej działki.           W wypadku zauważenia i udowodnienia nam braku segregacji koszty wzrosną trzykrotnie czyli do 159 zł od działki.                                                                                            Segregujmy sami i zwracajmy uwagę gdy inni tego nie robią bo wszyscy poniesiemy niemałe koszty.                                                                                                                      Do kontenerów na odpady zielone wrzucajmy połamane i rozdrobnione gałęzie, trawę wysypujmy z worków.                                                                                                           Do kontenera na odpady wielkogabarytowe nie wolno wyrzucać gruzu i odpadów po remontach, na takie odpady indywidualnie należy zamówić kontener lub specjalny worek.                                                                                                                                   Nie zaśmiecajmy lasu ( np. przy drodze do świetlicy), skarpy nad Brdą i innych przyległych do ogrodu terenów.                                                                                Gospodarz zobowiązany jest do powiadamiania Zarządu o ww. sprawach.

 Biblioteka

Gorąco zachęcamy do korzystania z biblioteki, która czynna będzie w świetlicy od 1 lipca do 15 września  2016 r.

 – we wtorki od godz. 17-tej do 19-tej

- w piątki    od godz. 17-tej do 19-tej

 Jednocześnie prowadzimy zbiórkę książek w celu powiększenia księgozbioru.

Bibliotekę prowadzi pani Ania Mąkol 

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

An Easter nest in a flower-bed
Pełnych radosnej nadziei, rodzinnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitego dyngusa i radości z przyjścia kolejnej wiosny i możliwości korzystania z uroków naszego Ogrodu –
życzy prezes  z zarządem