Pismo do KGKiOŚ Rady Miasta Bydgoszcz

Zarząd wystosował kolejne pismo o wsparcie finansowe inwestycji kanalizacyjnej tym razem do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Przedstawiamy naszą aktualną sytuację z informacją o całym szeregu wysłanych pism do różnych instytucji. Deklarujemy również możliwość osobistego kontaktu i przedstawienia posiadanych dokumentów. Pismo znajdziecie w zakładce – Kanalizacja.
O odpowiedzi oczywiście poinformujemy. Zarząd ROD Camping

Spotkanie Zarządu z Wiceprezesem WFOŚiGW w Toruniu.

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  miało miejsce spotkanie w Toruniu z Wiceprezesem panem Dariuszem Wrzos. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony ogrodu  p. Jacek Głazik, p. Andrzej Błażejewicz oraz p. Kazimierz Szymański. Zaproszenie to efekt kolejnego już wysłanego pisma do WFOŚiGW w Toruniu. Na spotkaniu przedstawiliśmy sytuacje prawno- finansową wraz z posiadaną dokumentacją inwestycyjną. Przedmiotem spotkania była oczywiście kwestia wsparcia finansowego narzuconego nam obowiązku wykonania sieci kanalizacyjnej na terenie ogrodu. Zarząd cały czas szuka możliwości sfinansowania budowy kanalizacji z innych źródeł jak własne. Jednym z nich pod pewnymi warunkami mogłaby być pożyczka rozłożona na maksymalnie 15 lat. Szukamy rozwiązań analizując i podejmując  różne  kierunki działań.   Zarząd ROD Camping  

Pierwsze zebranie Komisji Przetargowej.

W dniu dzisiejszym Zarząd zaprosił na pierwsze spotkanie  Komisje Przetargową. Omówiono warunki realizacji inwestycji wynikające z projektu, obowiązujących przepisów i warunków technicznych. Nakreślono plan działania, konieczność uzyskania dodatkowych informacji z biura projektowego, a także kolejność poszczególnych etapów.  Zarząd  ROD Camping  

Zrealizowana inwestycja- próg zwalniający.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania w ostatni weekend zrealizowaliśmy montaż progu zwalniającego- leżący policjant. Zastosowane rozwiązanie daje możliwość demontażu i ponownego zainstalowania biorąc pod uwagę planowaną inwestycje kanalizacyjną. Dzięki zaangażowaniu naszych członków a w szczególności Pana Piotra Kanabaj działka nr 68, społeczną pracą został zrealizowany projekt. Z przyjętych uchwałą  środków w kwocie 4.000zł wydaliśmy łącznie : 894,48zł brutto.   Faktury do wglądu w biurze.   Zarząd ROD Camping  

Wymiana zaworów oraz dolnopłuka w WC świetlicy.

W związku z cieknącymi zaworami pisuarów oraz dolnopłuka dokonaliśmy ich  wymiany wraz  niezbędnymi akcesoriami. Prace wykonał Pan Roman, operator naszej hydroforni – gratis, nie pobierając za te prace wynagrodzenia, za co chciałbym w imieniu wspólnoty ogrodowej serdecznie podziękować. Koszt materiałów wyniósł łącznie : 170zł brutto. Faktura do wglądu w biurze. Zarząd ROD Camping