Było zebranie…ważne zebranie…

Piękna wiosenna pogoda w sobotę przyciągnęła do Janowa dziesiątki działkowców. Niestety, nie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze! Sądząc po frekwencji na Zebraniu (w II terminie – 44 czł. PZD na …178 !), można by pomyśleć, że zdecydowana większość użytkowników działek w naszym Ogrodzie uznała pracę Zarządu za DOSKONAŁĄ, niewymagającą zmian…Podjęcie WAŻNYCH decyzji, które zaważą na życiu Ogrodu w nowej 4-letniej kadencji, ta zdecydowana większość pozostawiła garstce wytrwałych działkowców, z których większość pamięta początki Ogrodu… Dodajmy, że podczas głosowań (wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał) na sali obecnych było… już tylko 23 działkowców. Aż strach pomyśleć, że na decyzji o zignorowaniu Zebrania przez wielu mogła zaważyć filozofia: „Moja chata (działka) z kraja”…
Nowym prezesem ROD „Camping” w Bydgoszczy została Pani Bogumiła Knihinicka.