Wobec braku Zarządu…

W dniu 29 kwietnia 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „Camping”. Gorąca i nie zawsze merytoryczna dyskusja odbyła się przy bardzo niskiej frekwencji  i koncentrowała się głównie wokół planu realizacji przyłączenia, budowy, finansowania kanalizacji ogrodowej. Przypominamy, że składka na budowę kanalizacji i jej wysokość została uchwalona i przyjęta do realizacji w 2016 roku Uchwałą nr 4 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 30 kwietnia 2016 roku. Obecni na zebraniu krytycy obecnego Zarządu nie zdecydowali się wejść do nowego Zarządu i realizować tym samym swoich lepszych (?) wizji funkcjonowania Ogrodu. Mandat obecnego Zarządu wygasł w dniu Walnego zebrania, tj. 29 kwietnia 2017r, zatem od 1 maja 2017r. Ogród pozostaje bez Zarządu. W związku z tym, wszelkie sprawy związane z awariami sieci wodociągowej, elektrycznej, wywozem śmieci, konserwacją i monitoringiem studni ogrodu, sprawami administracyjno-księgowymi – w tym płatnościami ogrodu – oraz  innymi sprawami organizacyjno – biurowymi  należy kierować bezpośrednio do Okręgowego Zarządu telefonicznie (52) 322 90 91 w godzinach 8-16 lub zgłaszać osobiście ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy.Telefon Prezesa został w dniu 1 maja wyłączony.  Na pisma wysłane do ogrodu drogą elektroniczną lub papierową odpowie już nowy zarząd. Dalsze stosowne decyzje co do funkcjonowania ogrodu podejmie już Okręgowy Zarząd.
Była Prezes ROD „Camping” Bydgoszcz Janowo – Danuta Kuźmicka.
Były Sekretarz ROD „Camping” Bydgoszcz Janowo – Jacek Głazik.