Zalegamy z opłatami ogrodowymi!

Według informacji przedstawionych na listopadowym posiedzeniu Zarządu ROD „Camping” (25.11.br.),
16% działkowców nie uregulowało opłat ogrodowych! Termin opłat minął 30 czerwca 2017 roku…Jeszcze większe zaległości są w opłatach na kanalizację.
Pozostałe informacje z zebrania – w zakładce
→ZARZĄD – Zebrania Zarządu – 2017.