Zebranie Zarządu – luty 2018 r.

24 lutego 2018 roku Zarząd obradował na comiesięcznym zebraniu.
Porządek obrad:
1. Stan finansów, zaległości w opłatach.
2. Rozliczenie energii elektrycznej.
3. Kanalizacja – dalsze postępowanie.
4. Instalacja programu  DGCS PZD SYSTEM dla ogrodów działkowych.
5. Plan pracy na 2018 r. – propozycje członków Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna. 7. Opłata za wodę – nowe przepisy. Relacja z obrad  →TUTAJ.