WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd ROD „Camping” zwołuje na dzień 28 kwietnia br. Walne Zebranie Sprawozdawcze. Wszyscy działkowicze zostali powiadomieni pocztą lub mailowo – o ile wcześniej wyrazili zgodę na taką formę powiadomień.
⇐ Szczegóły i program zebrania.