Koszenie trawników w niedzielę?

Przypominamy, że obowiązuje Uchwała Zarządu ROD „Camping” o nie wykonywaniu hałaśliwych prac (koszenie trawników, używanie pilarek itp.) w niedziele i święta w okresie 15 czerwca – 15 sierpnia.