Alejki Ogrodu będą miały nazwy?

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD:
Ogłaszamy konkurs na nadanie nazw alejkom w naszym Ogrodzie.
Prosimy o zgłaszanie propozycji z nazwą alejki i numerem działki zgłaszającego w terminie do 7.08 br.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu działkowca 18.08.2018 r.
Pisemne propozycje prosimy przekazać Pani Annie Mąkol – działka nr 38 lub Pani Helenie Gabrych w sklepie.