Zarząd prosi o archiwalne fotografie Ogrodu

Planujemy zorganizowanie wystawy zdjęć w związku z jubileuszem 50 – lecia powstania ogrodu.
Prosimy działkowców o udostępnienie zdjęć z okresu tworzenia się naszego ogrodu.
Zdjęcia można przekazać Pani Annie Mąkol – działka nr 38 lub Pani Helenie Gabrych w naszym sklepiku.
Zdjęcia po wykorzystaniu zwrócimy właścicielom. Zarząd ROD