Zarząd obradował – w lutym i w marcu

W zakładce ZARZĄD ⇒ Zebrania Zarządu można zapoznawać się na bieżąco z przedmiotem obrad (porządek zebrania) i ustaleniami, jakie są podejmowane przez Zarząd.
Z ostatnich doniesień dowiadujemy się m.in.:
1. Zaległości w opłatach uległy zmniejszeniu, obecnie z opłatami zalega 30 działkowców. Ogólna kwota zaległości wynosi 37 399 zł, w tym zaległość w opłatach trzeciej raty za kanalizację to kwota 30 547 zł. Przypominamy o konieczności terminowego wnoszenia opłat. Przy dokonywaniu przelewów część osób nie podaje numeru działki, a jest to konieczne dla prawidłowego rozliczenia kosztów. 
2. Otrzymaliśmy koncepcję kanalizacji sanitarnej dla ROD „Camping”. Wersja  koncepcji została umieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY ⇒ KANALIZACJA. Projektant dokona uzgodnienia z użytkownikami działek lokalizacji studzienki rewizyjnej na działce.