27. 04 – Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Do wszystkich użytkowników działek wysłano zawiadomienie o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 1030 /1100 w świetlicy naszego Ogrodu.
⇐ Szczegóły po kliknięciu