Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

19-wz_01Przy tradycyjnie niskiej frekwencji – na ponad 150 uprawnionych – obecnych było… 36 osób (DLACZEGO?!) – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęło stosowne uchwały na nową kadencję i najbliższy rok. Wkrótce zamieścimy na stronie dokumenty Zebrania. Zarządem ROD „Camping” (w tej kadencji w składzie 5 – osobowym) kierować będzie nadal Pani Barbara Szewczyk. Pełen skład władz Ogrodu: ZARZĄD               ⇒ZOBACZ ZDJĘCIA z zebrania.