9 listopada zamykamy wodę

Zarząd ROD „Camping” informuje,że zamknięcie wody do wodociągu Ogrodu na okres zimowy nastąpi w sobotę,
9 listopada 2019 r. o godz.12.00.
Prosimy o otwarcie zaworów w celu opróżnienia instalacji z wody.

W przypadku nagłego obniżenia temperatury, nastąpi wcześniejsze zamknięciu wodociągu. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.