Koronawirus a ROD „Camping”

Zarząd ROD „Camping” planował Walne Zebranie członków naszego Ogrodu na dzień 25.04.2020 r., ale z uwagi na obecną sytuację, stosując się do zaleceń KZ PZD,  zebranie odbędzie się w późniejszym terminie, zależnie od rozwoju sytuacji.
     Rozliczenia za prąd za 2019 rok oraz informacje o opłatach na 2020 rok zostaną rozesłane do działkowców do dnia 30.04.2020 r.
Osoby, które zalegają z opłatą za 2019 rok, prosimy o pilne uregulowanie zaległości.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, prosimy o dokonywanie wpłat zaliczkowych na poczet opłat za 2020 rok.
     Włączenie wody planowane jest na drugą połowę kwietnia (konkretny termin podamy w osobnym komunikacie). Z uwagi na duży pobór wody w ubiegłym roku, konieczne jest ograniczenie jej zużycia – przekroczenia limitu określonego w pozwoleniu wodno-prawnym może skutkować wysokimi karami dla Ogrodu (nawet do 20 tys. zł).