Sezon morsowania. Rośnie liczba…(cd. na ilustracji)

Janowskie morsy trwają w mocnym postanowieniu. W sobotę 28.11. – mimo, że otwarto galerie handlowe! – wytrwałe morsy wybrały kąpiel w chłodnej Brdzie! Było to kolejne, piąte, spotkanie w sezonie.
ZAPROSZENIE  w każdą sobotę i niedzielę o godz.12 30 pozostaje aktualne…