Pani Prezes Barbara Szewczyk zrezygnowała…

OŚWIADCZENIE.
W dniu 30.04.2021 r. złożyłam rezygnację (z powodów rodzinnych i zdrowotnych) w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców z mandatu członka organu PZD, tj. z funkcji Prezesa Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Camping” z dniem 31.05.2021 r.
Od dnia 1.06.2021 r. funkcję Prezesa przejął Pan Andrzej Błażejewicz dotychczasowy Wiceprezes Zarządu.
Pozostali członkowie Zarządu nadal pełnią swoje funkcje.
Kontakt z Prezesem: telefon 604 552 257, e-mail: prezes.rod.camping@wp.pl

W tym roku odbędzie się Walne Zebranie członków ROD „Camping”. O terminie zebrania wszyscy członkowie Ogrodu zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.
Barbara Szewczyk