Nowy skład Zarządu ROD „Camping”

Chcemy się wszystkim Wam przedstawić – zarówno tym, którzy mieli okazję nas już poznać, jak i tym, którzy nas jeszcze nie znają.
Mamy nadzieję, że nasza wzajemna współpraca będzie układać się wzorowo, a cele i zadania, jakie sobie stawiamy, będziemy realizować skutecznie, również przy Waszym wsparciu i pomocy. Przed nami bodaj najtrudniejsze zadanie jakie zaraz po zbudowaniu naszego ogrodu jawi się przed nami- budowa kanalizacji. Zarząd ROD Camping rusza do boju w następującym składzie – od lewej: Jacek Głazik – Prezes Zarządu, Anna Trybuszewska-Poziemska – Sekretarz, Joanna Perzan – Skarbnik, Andrzej Błażejewicz – Wiceprezes Zarządu. Anna Mąkol – Członek Zarządu i Kazimierz Szymański Koordynator ds. kanalizacji – niewidoczni na zdjęciu.