ŚMIECI

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy firmą obsługującą ogród co do wywozu śmieci jest Remondis Sp. z o.o. W związku z bardzo dużą ilością odpadów Zarząd Ogrodu zakontraktował następującą ilość pojemników na miesiąc lipiec:
1) Odpady zmieszane – jeden pojemnik wywożony 2 razy w miesiącu- koszt 246,25zł Razem 492,50zł
2) Odpady BIO- 3 pojemniki wywożone 2 razy w ciągu miesiąca- koszt 246,25zł Razem 1.477,50zł
3) Metale,tworzywa sztuczne-3 pojemniki wywożone 2 razy w miesiącu –koszt 54,18zł Razem 325,08zł
4) Papier – 3 pojemniki wywożone 2 razy w miesiącu- koszt 54,18zł Razem 325,08zł
5) Szkło – 1 pojemnik wywożony 1 raz w miesiącu- koszt 54,18zł Razem 54,18zł
Razem koszt wywozu odpadów za miesiąc lipiec to : 2.674,34zł
     Jeżeli ta ilość pojemników nadal okaże się niewystarczająca zakontraktujemy ich więcej. Większa ilość pojemników będzie się tym samym wiązać z wyższymi kosztami jednostkowymi dla każdego z użytkowników działek. Walne Zebranie z 3 lipca przyjęło ZALICZKOWY koszt na działkę w wysokości 105zł. Rozliczenie ewentualnych wyższych kosztów wywozu śmieci nastąpi po sezonie ogrodowym.
   Apelujemy o racjonalne gospodarowanie odpadami- zgniatanie pojemników, kartonów przed ich wyrzuceniem. Zajmują dużą powierzchnię i szybko zapełniają pojemniki. Płacimy tym samym za wywóz powietrza a nie odpadów. Przypominamy również o konieczności segregacji śmieci.
Wysłany został do firmy Remondis mail z prośbą o podstawienie nam kontenera do gabarytów, czekamy na ich odpowiedź i działanie. O terminach wywozu gabarytów poinformujemy w osobnym komunikatem.
   Przed rozpoczęciem przyszłorocznego sezonu ogrodowego Prezes Zarządu zaplanuje z wyprzedzeniem ilość pojemników i częstotliwość ich wywozu, tak aby nie dopuścić do zalegania takiej ilości odpadów z jaką mamy teraz do czynienia.
Mamy również nadzieję, że przegłosowana na Walnym Zebraniu budowa ogrodzenia śmietników również przyczyni się do mniejszej ilości gromadzonych i podrzucanych nam śmieci.
Prezes Zarządu ROD Camping Jacek Głazik