Śmieci wielkogabarytowe – nowe terminy

Firma Remondis Sp.z o.o. będzie obsługiwać nasz ogród tylko do końca tego miesiąca, od sierpnia odpady z ogrodu wywozić będzie firma ProNatura.
Obie firmy nie podstawiają kontenerów gabarytowych, które mogłyby stać na ogrodzie do czasu ich zapełnienia. Działają i zbierają śmieci na zasadzie wystawki, która nie sprawdza się w przypadku naszego ogrodu. Decyzję taką musi jednak podjąć Urząd Miasta, który może taką formę wywozu zmienić, przesyłając ją następnie firmie ProNatura która będzie ją realizować.Będziemy oczekiwać od urzędników Miasta Bydgoszczy dostosowania zbierania i wywożenia śmieci wielkogabarytowych do naszych potrzeb, zwłaszcza że nie powinny one leżeć w pobliżu lasu i psuć estetyki widoku. O terminie zamówienia i podstawienia nam kontenera poinformujemy w osobnym komunikacie.
Prosimy na razie o nie wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych na terenie ogrodu.
Prośbę tą dedykuję również ze względu bardzo ciężką pracę jaką wykonać później musi przy załadunku tych śmieci do kontenera Pan Gospodarz. Dlatego też prośba o szacunek do jego ciężkiej pracy na rzecz naszego ogrodu.
Prezes Zarządu ROD Camping – Jacek Głazik