Śmieci pojemniki na sierpień i wrzesień.

W związku z tym, iż ilość składowanych śmieci częściowo, ale nie całkowicie została zmniejszona, Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu ilości pojemników i częstotliwości ich wywozu. Pozostały do usunięcia jeszcze z placu zalegające odpady BIO- zielone. Decyzja ta wynika też z faktu organizacji w tym miesiącu Dnia Działkowca, chcemy się bawić w estetycznym i pozbawionym przykrych zapachów miejscu.
Niestety z informacji przekazanych nam przez Pana Gospodarza wynika, że nie wszyscy użytkownicy naszych działek stosują się do racjonalnego gospodarowania odpadami – wyrzucają całe, niezgniecione pojemniki zarówno papierowe jak i plastikowe. Ponawiamy zatem apel – im więcej śmieci, tym wyższe koszty za które wszyscy ostatecznie musimy zapłacić.Ilość zakontraktowanych pojemników, częstotliwość i koszt wywozu w miesiącach sierpień i wrzesień będzie przedstawiał się następująco:
1) Odpady zmieszane – jeden pojemnik wywożony 4 razy w miesiącu- koszt 246,25zł Razem 985,00zł
2) Odpady BIO- 2 pojemniki wywożone 4 razy w ciągu miesiąca- koszt 246,25zł Razem 1.970,00zł
3) Metale,tworzywa sztuczne-2 pojemniki wywożone 4 razy w miesiącu –koszt 54,18zł Razem 433,44zł
4) Papier – 2 pojemniki wywożone 4 razy w miesiącu- koszt 54,18zł Razem 433,44zł
5) Szkło – 1 pojemnik wywożony 2 raz w miesiącu- koszt 54,18zł Razem 108,36zł

Razem koszt wywozu odpadów za sierpień to : 3.930,24zł
Razem koszt wywozu odpadów za wrzesień to : 3.930,24zł
O terminie podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe jeszcze poinformujemy.

Prezes Zarządu ROD Camping
Jacek Głazik