Woda

Zarząd na środowym spotkaniu omawiał szereg ważnych i istotnych spraw dla sprawnego funkcjonowania ogrodu.
Sprawą która wymagać będzie PILNEGO działania jest niezmieniana i nieuaktualniana decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznająca ogrodowi roczny limit poboru wody. Aby zmienić ten limit należy przygotować operat wodno prawny, a następnie uzyskać nową decyzję Prezydenta Bydgoszczy. W związku z tym, iż w tegorocznym budżecie nie ma na ten cel zapisanych środków, temat ten zostanie wpisany na agendę najbliższego Walnego Zebrania. Jeżeli nie zmienimy limitów poboru wody to będą możliwe dwa scenariusze: czasowe wyłączenia wody lub wnoszenie przez ogród dodatkowych opłat.
Dlatego też apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą.
Prezes Zarządu ROD Camping – Jacek Głazik