Konkurs „PIĘKNO NASZYCH DZIAŁEK”

To ważne, by doceniać, wyróżniać, nagradzać i pokazywać najlepsze przykłady.
Właśnie dlatego również w 2021 roku wybierzemy
Najładniejszą Działkę ROD Camping Janowo.

1. Każdy działkowiec może zgłosić do konkursu dowolną liczbę działek, zarówno swoją, jak i każdą, która mu się podoba.
2. Działki zgłaszane mogą być do 19.08.2021 poprzez:
– wrzucenie kartki z numerem zgłaszanej działki do skrzynki podawczej na bramie świetlicy
– wysłanie numeru działki na adres: prezes.rod.camping@wp.pl
3. Wybór najładniejszej działki nastąpi podczas Dnia Działkowca w dniu 21.08.2021 poprzez głosowanie (1 działka = 1 głos).
Czekamy na Wasze zgłoszenia!!!