Ogrodzenie – dotarł transport.

W dniu dzisiejszym dotarł do nas transport zamówionego i opłaconego ogrodzenia wraz z całym osprzętem.
Dziękujemy wszystkim którzy pomogli i poświęcili swój czas przy rozładunku i układaniu wszystkich elementów ogrodzenia.
Budowa ogrodzenia rozpocznie się 5 października 2021r.

Jacek Głazik
Prezes Zarządu ROD Camping