Zachowanie przejezdności ścieżek ogrodowych- od 01.04.2022r

W związku z obowiązkiem Zarządu zachowania drożności i przejezdności ścieżek ogrodowych (34 pkt.1 Regulaminu), a także obowiązkiem użytkowników działek związanym z nie przerastaniem roślinności poza granicę działki (52 pkt.3 Regulaminu) Zarząd wprowadza od 1 kwietnia 2022r. następującą zasadę:
Po uzyskaniu zgłoszenia o braku możliwości przejazdu obok działki której roślinność wyrasta poza linię płotu – Zarząd automatycznie zleci firmie zewnętrznej wykonanie prac mających na celu niezwłoczne przywrócenie drożności przejazdu, kosztami wycinki obciążając użytkownika działki.
Zarząd tym samym:
nie będzie dzwonił do użytkowników działek,
nie będzie wysyłał sms-ów w tym przypominających,
nie będzie wysyłał pism proszących o przycięcie tui, drzew, czy też żywopłotów. Obowiązuje zasada – pełna i całoroczna drożność ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym Zarząd przyjął Uchwałę Nr 46/2021.
Zarząd ROD Camping