Śmieci- koszty październik.

Koszt wywozu śmieci w miesiącu październiku przedstawiać się będzie następująco:
1) Odpady zmieszane – jeden pojemnik wywożony 2 razy w miesiącu- koszt 246,25zł Razem 492,50zł
2) Odpady BIO- 2 pojemniki 4x w mies. x246,25zł = 1.970,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-2 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł = 216,72zł
4) Papier – 2 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 1x w mies. x 54,18zł  = 54,18zł
Razem koszt wywozu odpadów w październiku: 2.950,12zł
Ilość pojemników oraz częstotliwość wywozu odpadów BIO w porównaniu z poprzednim miesiącem, ze względu na konieczność przygotowania terenu do budowy ogrodzenia, a także jesiennymi porządkami naszych członków– pozostała bez zmian. Co do pozostałych odpadów ilości pojemników nie uległa zmianie, zmniejszona została częstotliwość ich wywozu o połowę.
Apelujemy o racjonalne gospodarowanie odpadami!

Zarząd ROD Camping