Wsparcie inwestycji kanalizacyjnej – odpowiedź Marszałka Województwa

Dostaliśmy trzecią odpowiedź na wysłane  w połowie września pisma do czterech instytucji o wsparcie finansowe dla ogrodowej inwestycji kanalizacyjnej – jest odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Marszałek informuje nas, iż wsparcie finansowe udzielane jest tylko i wyłącznie na zadania dotyczące popularyzacji działań w zakresie ochrony środowiska realizowane poprzez wydarzenia i inicjatywy mające na celu propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska w celu popularyzacji zachowań proekologicznych. Wskazuje nam przesłanie zapytań do innych instytucji mogących nas wesprzeć takich jak : właściwy miejscowo samorząd terytorialny czy też Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.
Pisma do tych wskazywanych przez Marszałka Województwa podmiotów zostały przez nas wysłane. Czekamy jeszcze na odpowiedź Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Zachęcam do zapoznania się z całym tekstem pisma które znaleźć można również w zakładce DOKUMENTY⇒ Kanalizacja.
Prezes Zarządu Jacek Głazik