Apelujemy do przycinki/wycinki drzew.

Ostatnie silne wiatry i ulewy deszczu które przeszły nad Polską dosięgły również naszego ogród, przewracając drzewa na wysokości świetlicy i bramy wjazdowej na prywatne działki. Uszkodzeniu uległ płot oraz linia elektryczna. Dwa miesiące temu wystąpiliśmy do Urzędu Miasta o wycinkę drzew od strony rzeki Brdy, niestety, ale zgody nie uzyskaliśmy. Przygotowaliśmy kolejne pismo informujące o konieczności dokonania przez urząd przeglądu stanu drzew wokół naszego ogrodu, a także boiska.
Zachęcamy Państwa, apelujemy do przycięcie lub uzyskania zgody na wycinkę drzew na terenie własnych ogródków, zwłaszcza tych bardzo dużych oraz będących w złym stanie. Zadbajmy o bezpieczeństwo nasze własne, sąsiadów jak i innych użytkowników działek, a także posiadany majątek między innymi- altany, samochody, linie energetyczne, płoty.
Zarząd ROD Camping