Demontaż głównej bramy wjazdowej- zakaz wjazdu.

W dniu dzisiejszym została sprzedana i zdemontowana stara główna brama wjazdowa na teren naszego ogrodu. Do czasu zamontowania nowej z systemem automatycznego otwierania, wjazd samochodami główną bramą będzie zamknięty. Korzystać należy z bocznych bram wjazdowych.
Stara brama została sprzedana za najwyższą oferowaną cenę 1.200zł, przy niewielkim zainteresowaniu potencjalnych kupców. Umowa sprzedaży i korespondencja z oferentami dostępna w biurze zarządu. Zarząd ROD Camping