Zaległości w opłatach działkowych.

Krok po kroku dokonujemy przeglądu poszczególnych obszarów funkcjonowania ogrodu, wprowadzając konieczne zmiany. Kolejnym są wpłaty i zaległości. Po dokonaniu analizy terminowości wnoszonych opłat ogrodowych okazało się że aż 19 osób zalega z zapłatą piątej raty kanalizacyjnej, którą należało uiścić do końca listopada 2020r. (!) Żadna z tych osób mimo tak długiego upływu czasu nie otrzymywała wcześniej wezwań do zapłaty i nie podjęto żadnych działań mających na celu skuteczne wyegzekwowanie zaległości. To niestety kolejny obszar wymagający PILNEJ zmiany. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zasadniczej poprawie do końca tego miesiąca czyli 30 listopada, kiedy to przypada ostatni dzień płatności bieżących opłat ogrodowych, Zarząd wprowadzi zasady które wymuszą terminowość wpłat, zwłaszcza iż wymagać tego będzie zbliżająca się inwestycja kanalizacyjna. Apelujemy zatem o uiszczenie opłat zarówno bieżących jak i tych zaległych do 30 listopada. Prosimy o terminowość wpłat.
Zarząd ROD