Dwie bramy


Zakończona została budowa  ogrodzenia naszego parkingu i terenu dla ustawienia pojemników na odpady!
Jednocześnie wymiana głównej bramy wjazdowej Ogrodu na sterowaną elektrycznie jest na najlepszej drodze do zrealizowania. Brama czeka na pozostałe elementy konstrukcyjne…