Mailing- kolejna forma komunikacji.

Dla jeszcze lepszej komunikacji o zmianach i wydarzeniach związanych z działaniem ogrodu, włączamy do już istniejących form przekazu – mailing. Otóż każda pojawiająca się informacja zamieszczona na stronie internetowej trafi w postaci linka na Wasze skrzynki mailowe. Link przeniesie Was bezpośrednio do zamieszczonej na stronie informacji. Mamy nadzieję, że ta kolejna forma komunikacji przyczyni się do :
– usprawnienia i przyspieszenia komunikacji,
– jeszcze lepiej pozwoli śledzić wydarzenia i zachodzące zmiany,
– odciążenia Zarządu od odpowiedzi na pytania, które znalazły się już we wpisach na stronie.
Chciałbym raz jeszcze przypomnieć słowa wypowiedziane na ostatnim Walnym Zebraniu:
„Strona internetowa jest głównym źródłem informacji”.
Jacek Głazik – Prezes ROD Camping