Skrzynki mailowe ogrodu- jakie przeznaczenie.

Mamy trzy adresy mailowe, chcemy aby każdy z nich służył do innych celów:
prezes.rod.camping@wp.pl – do komunikacji z Wami, przesyłania Waszych pytań, informacji, propozycji, wyjaśnień itd.
rodcampingbydgoszcz@pzd.pl – to adres założony przez PZD w Warszawie dla każdego z ogrodów, chcemy aby ten kontakt pozostał nam do komunikacji z Okręgiem jak i Centralą PZD,
rod.camping.bydgoszcz@gmail.com – adres z którego będziemy prowadzić mailing, czyli komunikować Wam bieżące informacje jakie pojawiać się będą na naszej internetowej stronie. Z tego też adresu mailowego wysyłać będziemy informacje o opłatach ogrodowych.
To uporządkowanie adresów mailowych co do przesyłanych treści ułatwi Wam komunikację z nami, a Zarządowi usprawni zarządzanie całym procesem wzajemnej komunikacji zarówno tej wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Zarząd ROD Camping