Ponowienie pisma do WFOŚiGW w Toruniu.

W związku z brakiem odpowiedzi na pismo wysłane w sierpniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wysłaliśmy kolejne, zważywszy że Miejskie Wodociągi w Bydgoszczy wskazały ten podmiot jako właściwy do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu  Priorytetowego Ekoklimat. O odpowiedzi poinformujemy. Całą korespondencje dotycząca budowy znajdziecie w zakładce: DOKUMENTY→KANALIZACJA. Zarząd ROD Camping