Wniosek do Miejskich Wodociągów o wybudowanie kanalizacji.

Wysłaliśmy kolejne pismo w temacie budowy kanalizacji tym razem do Miejskich Wodociągów  i Kanalizacji w Bydgoszczy, które wskazywało nam w przesłanych pismach, iż możemy wnioskować o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu EKO KLIMAT 2020. Jak już wiemy z otrzymanej przez WFOŚiGW odpowiedzi, że pieniędzy na budowę nie otrzymamy. W związku z powyższym zwracamy się do Miejski Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy z wnioskiem o wybudowanie nam kanalizacji w alejkach ogrodowych. Przyłącza wykonamy na własny koszt. Całość wysłanego pisma znajdziecie również w załączniku – Kanalizacja. Proszę o zapoznanie się pismem. Prezes Zarządu – Jacek Głazik