Pismo Zarządu do Nadleśnictwa Żołędowo- wycinka drzew.

Wysłane przez Zarząd pismo do Nadleśnictwa Żołędowo w temacie przeglądu drzewostanu od strony  PTTK, znalazło odbicie w podjętych działaniach i zaznaczeniu drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu osób, a także parkującym tam samochodom. Zachęcamy również Państwa do przycięcia lub wycinki drzew na terenie własnych ogródków, zwłaszcza tych bardzo dużych. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne, sąsiadów jak i innych użytkowników działek. Zarząd ROD Camping