Wymiana wodomierzy.

Dokonaliśmy koniecznej i pilnej wymiany wodomierzy na obu pompach zlokalizowanych w hydroforni. Założyliśmy ponadto nasze plomby i wysłaliśmy maila do Wód Polskich informujący o tym fakcie, jak i  o możliwości założenia przez nich swoich plomb na wymienione wodomierze. Wydatek ten  nie był ujęty w zeszłorocznym preliminarzu wydatków.  Koszt zakupu obu wodomierzy wyniósł – 2.170,95zł,   koszt usługi wymiany – 258,24zł, wydaliśmy  RAZEM brutto: 2.429,19zł .  Ponadto przenieśliśmy z zalewanej wodą studzienki do hydroforni i wymieniliśmy na nowy wodomierz, który służy odczytom przesyłanej wody dla działek prywatnych. Koszt ten ponieśli użytkownicy działek prywatnych.
Zarząd ROD Camping