Rozliczenie prądu za 2021r.

Zamieszczamy rozliczenie prądu za 2021r. wraz z informacją o stanie licznika na koniec zeszłego roku i zużyciem prądu za cały 2021r. Informacja ta została również umieszczona na tablicy ogłoszeń.  Podane rozliczenie prądu – dopłata/zwrot, zostanie ujęte w najbliższych czerwcowych opłatach. 
⇒ Zobacz rozliczenie