Uchwały PZD o zmianie opłat ogrodowych.

Przesyłamy dwie otrzymane z Okręgu PZD Uchwały : 1) pierwsza informuje o zmianie wysokości opłaty ogrodowej w przypadku nabycia prawa do działki z 200zł do 300zł,  2) druga informuje o podwyższeniu z 0,09zł do 0,10zł opłaty naliczanej za metr kwadratowy użytkowanej działki. Obie opłaty przekazywane są na rzecz PZD.   Zarząd ROD Camping