Powołanie Komisji Przetargowej.

Realizację budowy kanalizacji sanitarnej na terenie naszego ogrodu musi poprzedzić wybór i powołanie do życia komisji przetargowej. Komisja ta składać się musi z minimum trzech członków, których powołuje Zarząd.  Chcemy zatem, biorąc pod uwagę wielkość  wydatkowania środków i skalę zadania, aby zgłosiły się do niej osoby które mają między innymi doświadczenie w: realizacji przetargów, doświadczenie w projektowaniu, budownictwie, szeroko rozumianej sprzedaży, marketingu, zarządzaniu, prawie, umiejętność w porównywaniu i analizie danych. Na zgłoszenia kandydatów czekamy pod adresem: prezes.rod.camping@wp.pl     Zarząd ROD Camping