Zawiadomienie o Walnym Zebraniu- Porządek obrad.

Przedkładamy porządek obrad na Walne Zebranie które odbędzie się 30 kwietnia. Osoby nie posiadające dostępu do maila otrzymają pisma. Dołączyliśmy również do nich informację o dalszych kierunkach działań jakie Zarząd planuje podjąć w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. Użytkownicy posiadający maila otrzymają tą informacje na  swoje skrzynki.  Zarząd ROD Camping