Miejsce spotkań Zarządu.

Spotkania Zarządu naszego ogrodu począwszy od wczesnej jesieni do dzisiaj, ze względu na warunki pogodowe,  odbywały się w biurze p. Jacka Głazika, który nieodpłatnie użyczał lokal. Z biura korzystają również zaproszeni przez Zarząd działkowicze, którzy podczas jednego spotkania załatwiają sprawy związane m.in. z przeniesieniem prawa do działki. Bezpłatne korzystanie z biura pozwala zaoszczędzić pieniądze wszystkich użytkowników naszego ogrodu. Zarząd ROD Camping