Krótkie podsumowanie Walnego Zebrania- 30 kwietnia 2022r.

W ostatnią sobotę kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze na naszym ogrodzie. Wszystkie zaproponowane przez Zarząd uchwały znalazły w zdecydowanej większości aprobatę zgromadzenia. I tak przyjęliśmy: 1) wymianę sieci wodociągowej która realizowana będzie wraz z wraz z budową sieci kanalizacyjnej, ustalając opłatę na ten cel w wysokości 586zł na działkę przez kolejne cztery lata z czerwcowym terminem wnoszenia opłaty.  2) Zakup i montaż progu spowalniającego oraz 3) Zakup i montaż kamer monitorujących. Na oba projekty 2 i 3 mamy zgromadzone już środki. Przyjęta została uchwała o możliwej etapowej budowie kanalizacji sanitarnej. Plan zakłada rozpoczęcie budowy na początku września tego roku, po powołania Komisji Przetargowej i wyborze firmy budowlanej. Walne Zebranie upoważniło Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do PZD o pożyczkę- 500tyś. oraz do Okręgu o dotacje na budowę kanalizacji. Ponadto powołana została do Zarządu w funkcji Sekretarza Justyna Płaczkowska w miejsce odchodzącej Anny Trybuszewskiej-Poziemskiej.  Chcielibyśmy wszystkim uczestnikom za tak dużą frekwencje, poparcie kolejnych działań Zarządu i aktywność serdecznie podziękować.  Jacek Głazik Prezes ROD Camping