Koszty wywozu odpadów – maj 2022r.

1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w mies.492,50zł
2) Odpady BIO – 2 pojemniki 4x w mies. x246,25zł = 1.970,00 zł
3) Metale,tworz.szt.-1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 216,72zł
4) Papier – 1 pojemniki 2x w mies. x 54,18zł =108,36zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł

Razem koszt wywozu odpadów za maj :  3.004,30zł         Zarząd ROD Camping