Praca Zarządu w niedziele i święta.

Niedziela zwłaszcza ostatnia była już kolejną pracowitą w załatwianiu najróżniejszych spraw ogrodu dla naszego Zarządu. Jesteśmy tak jak Państwo członkami tego ogrodu, działającymi społecznie, którym po zawodowej pracy należy się również odpoczynek. Po to wyznaczamy np. terminy odbioru pilotów, czy też aktywnie korespondujemy mailowo, telefonicznie aby możliwie jak najwięcej spraw realizować zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu. Zarząd nie będzie podejmować załatwiania jakichkolwiek spraw w niedziele i święta, za wyjątkiem awaryjnych. Są to dni wolne od pracy również i dla nas. Jesteśmy dostępni w pozostałe dni tygodnia. Dlatego też prosimy o uszanowanie naszego prawa do wypoczynku.    Jacek Głazik Prezes ROD Camping