Badanie wody – koszt.

Zleciliśmy zgodnie z obowiązującą nas decyzją wykonanie badania przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Bydgoszczy wody -uzdatnionej, surowej oraz ścieków (wody popłuczne). Woda zdatna do spożycia. Koszt badań : 1.437,32zł     Zarząd ROD Camping