Montaż progu zwalniającego.

W piątek 17 czerwca rozpoczynamy prace montażowe związane z uchwalonym na Walnym Zebraniu progiem zwalniającym- leżący policjant- na głównej alei ogrodu. W związku z powyższym przez kilka kolejnych dni naprzemiennie, połowa szerokości głównej alei zostanie wyłączona z ruchu, nastąpi zwężenie przejazdu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.  Zarząd ROD Camping