Termin płatności opłat ogrodowych – 30 czerwca.

Przypominamy, iż jutro mija czerwcowy termin płatności opłat ogrodowych. Prosimy o terminowość wpłat. Nie tylko związane jest to z naliczeniem odsetek, ale przede wszystkim pracą i zaangażowaniem Zarządu w przygotowanie pism, monitorowaniem wpłat i całym szeregiem czynności z tym związanych. Przypominamy: naliczenie odsetek jest obowiązkiem Zarządu wynikającym z paragrafu 150 Statutu PZD.   Zarząd ROD Camping