Odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wniosek Zarządu.

Otrzymaliśmy z RZGW w Gdańsku odpowiedź, iż działka 26/2 na której znajduje się nasz ogród, leży w strefie ochronnej wód powierzchniowych. Zarząd ROD Camping zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej. O odpowiedzi poinformujemy. Pisma o kanalizacji znajdziecie w zakładce Dokumenty.  Zarząd ROD Camping