Zmiany w składzie Zarządu ROD Camping.

W związku ze złożoną już oficjalnie rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu przez Panią Annę Mąkol, która ze względów rodzinnych i zdrowotnych nie uczestniczyła w spotkaniach, Zarząd powołał do swojego składu Panią Annę Brudkowską-Lau, działka Nr 20. W tej chwili Zarząd działa w pełnym pięcioosobowym składzie. Dziękujemy Pani Annie Mąkol za wieloletnią pracę w organach PZD, działalności społecznej i kulturalnej.    Zarząd ROD Camping