Śmieci koszt- sierpień.

1) Odpady zmieszane – 1 pojemnik koszt 246,25zł wywożony 2 razy w miesiącu koszt  =  492,50zł
2) Odpady BIO 7m  – 2 pojemniki 4x w mies. x344,76 zł = 2.758,08 zł
3) Metale, plastik .-2 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł = 433,44zł
4) Papier – 1 pojemniki 4x w mies. x 54,18zł =216,72zł
5) Szkło – 1 pojemnik 4x w mies. x 54,18zł  = 216,72zł. Plus dodatkowa jednorazowa wywózka odpadów zmieszanych i papieru 304,39zł
Razem koszt wywozu odpadów za sierpień :  4.421,85zł: